Verklaring Jerry Verwey


 e107    02 mrt 2018 : 19:47

Logo_gbr_18_2_2017.png

De heer Jerry Verwey heeft aan het bestuur van Gemeentebelangen Rijswijk bekendgemaakt dat hij zich niet langer verkiesbaar stelt voor de gemeenteraad van Rijswijk.

De heer Jerry Verwey heeft aan het bestuur van Gemeentebelangen Rijswijk bekendgemaakt dat hij zich niet langer verkiesbaar stelt voor de gemeenteraad van Rijswijk. Hij heeft hierover de volgende verklaring afgelegd:

“Geachte voorzitter,

Wegens persoonlijke omstandigheden heb ik besloten mij terug te trekken als kandidaat-raadslid voor GBR. Het gedachtengoed en verkiezingsprogramma van GBR blijf ik echter onverkort steunen en onderschrijven.

Met vriendelijke groet,

Jerry Verwey”

0 ReactiesProudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.