Foto Idzard 200x300 1

Idzard is van 2004 tot eind 2014 voorzitter geweest van de partij gemeentebelangen Rijswijk. Sinds 1 december is er een nieuw bestuur gekozen. Dit was wenselijk omdat het niet verstandig is om de functie van fractievoorzitter en voorzitter te combineren. Idzard is vanaf 2010 raadslid en is na de verkiezingen in 2014 door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Het raadslidmaatschap vervult hij naast zijn dagelijkse werk als Business Analist binnen een automatiseringsafdeling van een grote Nederlandse verzekeraar. Naast zijn raadswerk is Idzard ook voorzitter van Petanque vereniging ABA.

Hij komt uit een politiek nest: zijn te vroeg overleden vader (Wolter Fischer) was vroeger wethouder van Rijswijk. Idzard volgt nog steeds zijn voorbeeld: oog en tijd hebben voor de belangen van individuele burgers. Hij heeft aandacht voor de grote lijnen, maar wil zich niet verstoppen achter beleidsnota’s. In een direct contact met de Rijswijkse burgers problemen voor hen oplossen: dat moet altijd voorrang krijgen, zo vindt hij. Dat is ook de reden waarom hij zich thuis voelt bij Gemeentebelangen Rijswijk: “Bij die partij staat men open voor de mening van de burger“. Die wordt meegenomen in de besprekingen binnen partij en fractie en werken zo door in onze besluitvorming. Die praktische manier van werken spreekt mij meer aan dan dikke nota’s en opgeklopte stellingen.

Wanneer iemand contact met ons opneemt over een kwestie, dan gaan we naar hem of haar toe en spreken de zaak door. We melden ook terug wat we er mee gedaan hebben. Ook als we niets kunnen doen of dat we een andere mening hebben. Transparant zijn. Voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders worden door ons met de belanghebbenden besproken; pas daarna nemen we een besluit. Dat directe contact en die constante afweging tussen algemeen belang en individuele belangen spreekt mij aan”. Hij zegt dan ook uit volle overtuiging dat wie zaken in Rijswijk wil verbeteren moet contact opnemen met Gemeentebelangen Rijswijk.

ContactProudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.