Hier staat het  programma waar we de verkiezing van 2014 mee zijn ingegaan.

We realiseren ons dat er geïnvesteerd en hervormd moet worden in Rijswijk. Daar gaat het verkiezingspro-gramma over. Wij hebben als doel om uit te groeien naar een gemeente met een evenwichtige bevolkings-samenstelling van meer dan 50.000 inwoners, in combinatie met het op orde krijgen van het gemeentelijk financieel huishoudboekje. Het is onze ambitie om het oude stadhuis te behouden en weer in die functie te gebruiken. Ook vinden wij het leefmilieu een belangrijk item, met de nadruk op een hechte sociale samen-hang en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid.

Onze twaalf belangrijkste speerpunten zijn:

 1. Heldere en eerlijke communicatie naar onze burgers
 2. Terugkeer gemeentelijke organisatie naar oude stadhuis
 3. Terugkeer van pont over de Vliet
 4. Behoud pizzeria Casanova
 5. Behoud van volkstuinencomplex “De Schoffel”
 6. Achterstallig onderhoud in openbare ruimte wegwerken
 7. Eenzame ouderen uit isolement halen
 8. Koesteren en inspraak  Rijswijkse vrijwiligers
 9. Nieuwbouw vier brede basisscholen
 10. Bij sociale woningtoewijzing voorrang voor Rijswijkse bewoners
 11. Rijswijk houdt de regie over de sociale taken en klachtrecht burgers
 12. Veiligheidsrisico van TNO voor Rijswijkse Hockeyclub wordt opgelost

Haal hier het gehele GBRijswijk programma 2014-/-2018 op.Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.