Bij GBR staat de kwaliteit van leven in Rijswijk centraal. Hierbij zet GBR zich in voor de bewoners. Die moeten het prettig vinden om in  Rijswijk te wonen, omdat alle faciliteiten die het leven aangenaam maken aanwezig dienen te zijn. Maar er moet ook werk zijn, waardoor men zelf de beschikking over de invulling van die kwaliteit heeft. Het woongenot moet zodanig zijn, dat men graag van de mogelijkheden in Rijswijk gebruik wil maken. Natuurlijk hebben we als gevolg van economische en onveilige omstandigheden rondom ons te maken met een steeds veranderende maatschappij, maar die moeten de Rijswijkers, volgens GBR met een open vizier benaderen. GBR vindt veiligheid dan ook een belangrijke voorwaarde voor een aangename leefomgeving. Bovendien letten we op de oudere  inwoners, omdat bij hen een situatie van sociaal isolement op de loer ligt.
 
In de afgelopen raadsperiode 2014-2018 heeft GBR haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen door  deel te nemen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Met wethouder Ronald van der Meij hebben wij voor Rijswijk belangrijke ontwikkelingen in gang gezet waar wij graag de komende jaren op willen voortbouwen. Ons verkiezingsprogramma begint dan ook met een korte terugblik op de bereikte resultaten uit de afgelopen vier jaar.
 

Speerpunten Rijswijk als stad Verkiezingsposter
 1. Renovatie oude stadhuis: realiseren Huis van de stad.
 2. Aanpak probleemstraten met onderhoudsachterstanden.
 3. Regie voeren over ontwikkeling- en bestrijden leegstand Bogaard en Plaspoelpolder.
 4. Vergroten van handhavingscapaciteit voor aanpak ergernissen op straat.
 5. Instellen kennispunt voor ouderen over comfortabel en veilig wonen.
 6. Actieve bemiddeling werkzoekenden naar werk. Daling uitkeringsgerechtigden.
 7. Geen kinderen in armoede middels inzet gezinscoaches en samenwerking scholen.
 8. Menselijke maat bij het verlenen van zorg door meer samenwerking instanties.
 9. Vereenvoudigen parkeerbeleid aan de hand van gedegen evaluatie.
 10. Aanstelling "jeugd-wethouder" afkomstig uit de jongerendoelgroep.
 11. Behoud museum en koppeling Strandwalfestival met viering Vrede van Rijswijk.
 12. Geen lastenverzwaring voor onze burgers, bedrijven en instellingen.
Poster GBR Verkiezingen 2018 1024

Wilt u meer weten over ons verkiezingsprogramma, haal het hier op!Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.