Waar staan wij voor..

Gemeentebelangen Rijswijk werd in 2002 opgericht met als doel een partij te creëren vóór burgers en dóór burgers van de gemeente Rijswijk. De missie die Gemeentebelangen Rijswijk namelijk voor ogen heeft, is....


Lees meer..

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Bij GBR staat de kwaliteit van leven in Rijswijk centraal. Hierbij zet GBR zich in voor de bewoners. Die moeten het prettig vinden om in  Rijswijk te wonen, omdat alle faciliteiten die het leven aangenaam maken aanwezig dienen te zijn....


Lees meer..


Poster GBR Verkiezingen 2018 StartOnze belangrijkste speerpunten voor 2018 - 2022:

 1. Renovatie oude stadhuis: realiseren Huis van de stad.
 2. Aanpak probleemstraten met onderhoudsachterstanden.
 3. Regie voeren over ontwikkeling- en bestrijden leegstand Bogaard en Plaspoelpolder.
 4. Vergroten van handhavingscapaciteit voor aanpak ergernissen op straat.
 5. Instellen kennispunt voor ouderen over comfortabel en veilig wonen.
 6. Actieve bemiddeling werkzoekenden naar werk. Daling uitkeringsgerechtigden.
 7. Geen kinderen in armoede middels inzet gezinscoaches en samenwerking scholen.
 8. Menselijke maat bij het verlenen van zorg door meer samenwerking instanties.
 9. Vereenvoudigen parkeerbeleid aan de hand van gedegen evaluatie.
 10. Aanstelling "jeugd-wethouder" afkomstig uit de jongerendoelgroep.
 11. Behoud museum en koppeling Strandwalfestival met viering Vrede van Rijswijk.
 12. Geen lastenverzwaring voor onze burgers, bedrijven en instellingen.

Wilt u meer weten over ons verkiezingsprogramma? Klik hier.

Onze volledige kandidatenlijst
1.    Ronald van der Meij
2.    Jeffrey Keus
3.    Hélène van Kampen
4.    Jerry Verwey
5.    Floor van Amerongen
6.    Steven Poeran
7.    Diny Sonneveldt van den Boogaard
8.    Tom Versluys
9.    Lenneke Buijs-Verhaar
10.    Kim Heijne
11.    Marco Franken
12.    Aad van Enter
13.    Ben Jautze
14.    Bram Buijs
15.    Selma Storm
16.    Gaby Arkesteijn
17.    Pia Kater-Oosterhof
18.    Francesca van Enter


Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.