Waar staan wij voor..

Gemeentebelangen Rijswijk werd in 2002 opgericht met als doel een partij te creëren vóór burgers en dóór burgers van de gemeente Rijswijk. De missie die Gemeentebelangen Rijswijk namelijk voor ogen heeft, is het zich richten op vragen en behoeften...


Lees meer..

Coalitieakkoord 2014 - 2018

Gemeentebelangen Rijswijk maakt deel uit van het college. Bij de verkiezingen in maart 2014 zijn wij de grootste partij geworden en hebben de lead genomen in het vormen van een nieuw college. Dit is gevormd met de VVD, D’66, SP en Groen Links


Lees meer..

Verkiezingsprogramma 2014

We realiseren ons dat er geïnvesteerd en hervormd moet worden in Rijswijk. Daar gaat het verkiezingspro-gramma over. Wij hebben als doel om uit te groeien naar een gemeente met een evenwichtige bevolkings-samenstelling van meer dan 50.000..


Lees meer..

Website in opbouw

*** Gemeentebelangen Rijswijk werkt hard aan de nieuwe website, aankomende weken wordt deze gevuld en bijgewerkt! ***Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.